همه مطالب برچسب شده: چمن مصنوعی

نگهداری چمن مصنوعی

نگهداری چمن مصنوعی

باید نظافت چمن مصنوعی را در اولویت رسیدگی قرار دهید. بهتر است به طور مرتب و روزانه روی چمن هایی که در فضای باز اجرا شده اند را جارو بزنید. استفاده از جارو برقی در زیرسازی های غیر شنی ارجعیت  دارد.

ادامه مطلب